Zabezpieczenia w przemyśle

Współczesny przemysł, zwłaszcza branży spożywczej ma restrykcyjne zasady, których należy bezwzględnie przestrzegać. Do jednej z nich należy jak najlepsze uszczelnianie przejść w poszczególnych pomieszczeniach zakładów produkcyjnych. Szczególne znaczenie ma to dla gałęzi przemysłu spożywczego oraz chemicznego, gdzie pracuje się często wśród szkodliwych oparów. 

Zastosowanie kurtyn przemysłowych

kurtyna przemysłowaSposób oddzielania poszczególnych pomieszczeń w zakładzie produkcyjnym musi być bardzo dobrze przemyślany. Dobrym sposobem jest kurtyna przemysłowa. Powinna być ona wykonana z materiału elastycznego, odpornego na działanie substancji oleistych, kwasów, zasad, wody i innych środków chemicznych. Wśród szerokiego spektrum funkcji znajdują się również takie, jak niwelowanie przeciągów i zmian odczuwalności nagłych zmian temperatury powietrza w pomieszczeniach. Procesy technologiczne utrzymane są tym samym na możliwie najwyższym poziomie. W przypadku zakładów mechanicznych szczególnie ważna jest ochrona przed iskrami oraz opiłkami przeróżnych metali. Kurtyny mają więc za zadanie chronić skórę, oczy oraz inne części ciała przed ewentualnymi poparzeniami. Cały proces pracy jest znacznie ułatwiony i zachowane są wszystkie przepisy bezpieczeństwa. Dzięki kurtynom wydzielane są stanowiska robocze. Ogranicza się więc wpływ otoczenia hal peodukcyjnych od czynności wykonywanych na konkretnym stanowisku.

Generalnie tam, gdzie wykonuje się czynności typu spawanie, konieczne jest zastosowanie kurtyn wykonanych z wysoce odpornej folii pcv, która wyposażona jest w filtry UV oraz IR. Osoby przebywające w takich miejscach są więc odpowiednio chronione. Spełniane są dzięki temu wszelkie kryteria bezpieczeństwa i higieny pracy określone jasno w przepisach.