Wykorzystanie kamer termowizyjnych w firmie budowlano-przemysłowej

Kamery termowizyjne są urządzeniami, które są bardzo przydatne. Pomagają one w dokładnym wyznaczaniu temperatury wielu elementów czy urządzeń. Znalazły one swoje zastosowanie głównie w przemyśle oraz budownictwie.

Czym jest kamera termowizyjna?

Badania termowizyjne budynkuKamery termowizyjne są urządzeniami, które służą do pomiaru temperatury. Kamery te działają na zasadzie przetwarzania promieniowania podczerwonego, które jest emitowane lub odbijane przed dane elementy. Następnie te promieniowanie jest zamienione na sygnał elektryczny, a w dalszej kolejności na obraz na ekranie. Kamery termowizyjne składają się z dekodera, promieniowania, układu chłodzenia, elektronicznego toru wzmacniania oraz układu optycznego.

Dekodery, które zamieniają promieniowanie na sygnał elektryczne są najczęściej:

 • bolometryczne
 • piroelektryczne
 • fotonowe

Dekodery mogą być pojedynczym elementem, lub być zbudowane z wielu elementów. Obraz jest przedstawiany na monitorze. Kamery termowizyjne są wykorzystywane w wielu dzianinach, między innymi w :

 • wojskowości
 • budownictwie
 • energetyce
 • medycynie
 • hutnictwie

Na czym polegają pomiary termowizyjne?

Zdjęcie pomiaru termowizyjnegoPomiary termowizyjne polegają przede wszystkim na pomiarze temperatury. Podczas badań termowizyjnych mierzy się fale elektromagnetyczne emitowane przez obiekt, ciało lub urządzenie, których temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego. To z jaką intensywnością występuje promieniowanie zależy od temperatury badanego obiektu, ciała lub urządzenia. Właśnie ta zależność jest wykorzystana podczas prowadzenia tych pomiarów. Najczęściej pomocy termowizyjne są wykonywane przy pomocy specjalnych kamer. Pomiary termowizyjne można podzielić na kilka etapów:

 • Wizja lokalna
 • Konsultacje
 • Ustalenie terminu prowadzonych pomiarów
 • Wykonywanie pomiarów oraz zdjęć
 • Opracowanie wyników

Ważną zaletą pomiarów termowizyjnych jest to, ze możemy poznać dokładną temperaturę bez żadnych ingerencji. W przypadku przedsiębiorstw przemysłowych najczęściej pomiary dotyczą urządzeń, czy przewodów elektrycznych.

Czym są czujniki temperatury i czujniki termoelektryczne?

Czujnik temperaturyInnym urządzeniem do pomiaru temperatury w przedsiębiorstwie przemysłowym są czujniki temperatury. Zazwyczaj są to tak zwane termopary. Termopary są prostymi urządzeniami, które składają się z dwóch przewodów. Te dwa przewody muszą być wykonane z innych metali. Połączone są one w jednym miejscu. To właśnie dzięki stykowi tych dwóch przewodów możliwy jest pomiar temperatury. To jak czuły jest czujnik zależy od materiałów z których wykonane są przewody – termoelektrody. Czujniki temperatury posiadają wiele zalet. Pierwszą z nich jest niewielki rozmiar oraz brak przewodów co sprawia, że urządzenie te można używać praktycznie wszędzie. Termopary nie potrzebują zasilania zewnętrznego. Czujniki są prostej budowy, ale cieszą się dużą niezawodnością. Również czujniki te posiadają szeroki zakres pomiarowy. Materiały, które stosuje się podczas budowy czujników temperatury powinny być przede wszystkim nie topliwe. Powinny posiadać wysoką odporność na czynniki zewnętrzne, oraz powinny potrafić pracować przy wysokiej temperaturze. Złącze przewodów – spoina jest umieszczana, w miejscu, którego należy zmierzyć temperaturę. Zaś drugi koniec znajduje się w stałej temperaturze odniesienia. Jeśli nasze pomiary nie muszą być dokładne, to temperaturą odniesienia może być temperatura powietrza, czy wnętrza strefy sterowniczej danej maszyny przemysłowej. To właśnie różnica temperatury między spoina przewodów, a drugim krańcem powoduje różnice potencjałów, a co za tym idzie pomiar temperatury.


Dokładniejsze informacje na ten temat dostępne są na:

 • Kameryir.com.pl – strona internetowa firmy sprzedającej kamery do pomiarów termowizyjnych
 • Sawterm – strona internetowa przedsiębiorstwa oferującego termopary i regulatory temperatury
 • Strefainzyniera.pl – portal internetowy skierowany do inżynierów

Podsumowanie

Pomiar temperatury jest bardzo ważny w przedsiębiorstwach przemysłowych. Podczas produkcji należy badać wysokość temperatury maszyn oraz urządzeń. To od ich prawidłowego funkcjonowania zależy całe funkcjonowanie firm.