Separator, nowoczesne rozwiązanie ścieków

Prowadząc firmę w dzisiejszych jesteśmy zmuszeni spełniać coraz to wyższe wymagania dotyczące składu produkowanych ścieków. Istnieją różne rozwiązania aby utrzymać odpowiedni skład ścieków. Jednym ze sposobów jest zastosowanie różnego rodzaju separatorów ścieków.

Wstępne oczyszczanie ścieków

separator ściekówSeparator dzielimy na trzy główne rodzaje separatorów. Separator substancji ropopochodnych, separator tłuszczu oraz separator skrobi. Zależne od potrzeb stosujemy je pojedynczo lub w układach tworząc szereg separatorów ścieków. Separatory są zbiornikami na ścieki którego konstrukcja każdego z nich różni się zależnie od jego zastosowania. Separator ścieków ropopochodnych stosuje się zazwyczaj w obszarach zlewni deszczowej gęsto zurbanizowanego terenu, gdzie największa szansa jest wystąpienia substancji ropopochodnych w wodzie deszczowej. Separator tłuszczów stosuje się często w gastronomii, gdzie tłuszcz z przygotowywanych potraw w dużej mierze dostaje się do ścieków. Jest on wtedy w postaci zbiornika umieszczonego pod zlewozmywakiem. Skrobia znajduje się w ziemniakach, zbożu oraz w roślinach strączkowych w formie ziarenek we wnętrzu komórek. W czasie procesu obierania ziarenka skrobi (komórki) są rozrywane i skrobia jest wypłukiwana przez wodę. Ziemniaki  wykazują wysoką zawartość skrobi, wynoszącą ok. 20-30%. Powstające ścieki w zależności od obróbki wykazują zawartość skrobi wynosząca ok. 2-5%. Wtedy zastosowanie znajduje separator skrobi.

Ważne jest stosowanie się do przepisów i utrzymania norm, ale również bardzo ważnym jest utrzymywanie trendu ekologicznego prowadzenia działalności, oraz dbania o środowisko. Stosując takie wstępne oczyszczanie ścieków polepszamy generalną jakość ścieków, przez co odciążamy główne miejskie oczyszczalnie.