Scrum Master i jego kompetencje

Wielu programistów styka się na co dzień w pracy z programowaniem zwinnym. Do jednej z metodyk takiego właśnie programowania należy Scrum. Założenia są takie, by podzielić pracę na etapy, a po każdym z nich przedstawić ulepszoną wersję działającego produktu. W firmach sprawdza się to bardzo dobrze, a nadzór nad zespołem sprawuje Scrum Master.

Zadania Scrum Mastera

master scrumJak każdy lider, Scrum Master pełni w swoim zespole odpowiedzialną i zobowiązującą funkcję. Nie tylko kontroluje on przebieg prac nad projektem, ale także powinien wspierać członków zespołu w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań i neutralizacji problemów. Master Scrum jest niejako przewodniczącym zespołu, a zatem odpowiada za efekt końcowy i właściwy nadzór nad procesami przebiegającymi w projekcie. Oprócz tego, cyklicznie organizowane są retrospekcje, które również prowadzi Scrum Master. Są to spotkania zespołu, na którym szczegółowo omawia się przebieg projektu, osiągnięcia i plany na przyszłość. Lider musi mieć zatem kompetencje, pozwalające mu doprowadzić cały zespół do celu, którym jest zadowolenie klienta i stworzenie wartościowego produktu. Dobrze jest przed objęciem funkcji przewodniej udać się na jakieś szkolenie w tym zakresie, które pozwoli dogłębnie zbadać nasze kompetencje i uświadomić sobie niedociągnięcia, nad którymi powinniśmy pracować. Scrum Master stoi bowiem na czele całego projektu i zespołu.

Rola lidera nigdy nie jest łatwa, ponieważ odpowiedzialność za cały zespół i projekt spada właśnie na niego. To on musi kontrolować, ale jednak pozostać sprawiedliwym i wspierającym przywódcą grupy. Dobry Scrum Master potrafi zaprowadzić zespół naprawdę daleko i wyciągnąć z każdego ogniwa to, co najlepsze. Efekty jego pracy przekładają się na cały końcowy rezultat.