Czy pompa ciepła powietrze woda daje rzeczywiste oszczędności?

Branża grzewcza na rynku Polskim szybko dostosowuje się do potrzeb konsumentów, sytuacji gospodarczej oraz pojawiających się nowych trendów.
W dzisiejszych czasach ogrzewanie domu za pomocą węgla, oleju, drewna, gazu staje się coraz droższe. Spowodowane jest to światowym wzrostem cen surowców.

Ceny tych surowców rosną na wskutek:

  • niepewnej sytuacji politycznej na świecie (gaz, ropa naftowa),
  • przestarzałych a przy tym kosztownych procesach wydobycia (w przypadku kopalń węglowych),
  • opłat naliczanych za emisje gazów cieplarnianych (głównie za emisję CO2),
  • ograniczeń wydobycia.

Dlatego każdy z nas zaczyna szukać innych, tańszych form ogrzewania, które dodatkowo nie będą zanieczyszczały środowiska. Kilka lat temu nastąpił nowy trend zwany „żyć ekologicznie”, zyskujący coraz większą liczę zwolenników. Dlatego długo nie trzeba było czekać. Na rynku pojawiły się pompy ciepła. Wprowadzają spore oszczędności podczas ogrzewania gospodarstwa domowego i pracują dzięki darom natury (odnawialnym źródłom energii takich jak powietrze, woda, ziemia).

heating-300955_640Rodzaje pomp ciepła:

  • powietrzne pompa ciepła (dwa rodzaje:typu powietrze woda oraz powietrze-powietrze),
  • gruntowa pompa ciepła,
  • wodna pompa ciepła,
  • hybrydowa pompa ciepła.

heating-463904_640Powietrzne pompy ciepła

Pompa powietrzna pobiera ciepło z zewnątrz. Jest najtańszą i najłatwiejszą w instalacji pompą. Jej wadą natomiast jest mniejsza efektywność. Poniżej 20 st. C. pompa pobiera energię elektryczną potrzebną na podgrzanie grzałki.

Wyróżnia się dwa typy górnego źródła (czyli ujścia ciepła):

  • pompa ciepła powietrze woda,
  • pompa ciepła powietrze – powietrze.

Pompa ciepła powietrze woda

Ciepło powietrza jest przekazywanie do instalacji wodnej zamontowanej w domu (grzejniki, ogrzewanie podłogowe). Jest najpopularniejszym rodzajem pompy montowanym w Polsce.
Pompa ciepła powietrze- powietrze
Ciepło pozyskane z zewnątrz ogrzewa dom za sprawą nawiewów.

automation-87717_640Gruntowe pompy ciepła

Pompa wykorzystuje energię ziemi, która posiada swoją stałą temperaturę (około 10 st. C.) na głębokości 15 metrów. Przed zakupem warto się zastanowić jaki typ instalacji przeprowadzić. Wyróżnia się instalację pionową (sondy) oraz poziomą (kolektory). W przypadku pierwszej trzeba dokonać kilka odwiertów. Każdy odwiert powinien być przeprowadzony do 150 metrów. Natomiast w drugim przypadku trzeba udostępnić dużą powierzchnię (większą od domu). Ciepło jest „ przepompowywane” do domowej instalacji wodnej.

machinery-724198_640Wodne pompy ciepła

Ciepło pozyskiwane jest z wód gruntowych, dzięki wywierconym studniom. Jedna jest zbiornikiem ciepła a kolejne miejscem zrzutu. W instalacji tego rodzaju pompy występują ograniczenia. Niestety, nie każdy grunt na wysokości 30 metrów (do takiej głębokości należy wykopać studnię) posiada wody gruntowe.

Hybrydowe pompy ciepła

Łączą ze sobą technologie pompy powietrze woda z technologią skraplania gazu. Od niedawna dostępne na rynku.

 


 

 

heating-243276_640Więcej informacji:

 


 

 

thermostat-250556_640Jaki jest koszt instalacji pompy ciepła powietrze wody i po jakim czasie inwestycja się zwraca?

Rozbieżność cen na polskim rynku jest dosyć duża. Jednak wszędzie okazuje się, że instalacja pompy ciepła powietrze woda jest najtańsze na tle pozostałych rodzajów pomp. Przez koszt instalacji należy rozumieć cenę urządzenia, montażu oraz uruchomienia. Finansowe widełki oscylują w przedziale od 25 tysięcy do 35 tysięcy złotych. Kwota, przy jej jednorazowym wydaniu wydaje się duża. Jednak inwestycja ta szybko się zwraca i porównując z np. kotłem na olej, wygląda bardzo korzystnie.
Np. przy ogrzewaniu domu o powierzchni 150m2 można zaoszczędzić instalując pompę ciepła od 3000-4000 złotych rocznie. Zatem koszty inwestycyjne pomp ciepła powinny się zwrócić w ciągu 5-8 lat.
Ponadto inwestycja się zwraca w innym kontekście – ekologicznym. Ogrzewając gospodarstwa domowe za pomocą pomp ciepła zasilanych odnawialnymi źródłami, dbamy o środowisko naturalne. Stosowanie pomp ciepła zmniejsza emisje CO2. Wyliczono, że gdyby wszystkie domy mieszkalne w Unii Europejskiej zastąpiły kotły olejowe i gazowe pompami ciepła to emisja CO2 zmniejszyłaby się rocznie o 90 milionów ton.