Bezpieczne wykopy budowlane

 

Pierwszym etapem prac budowlanych jest zagospodarowanie terenu i organizacja zaplecza. Następnie zaczynają się prace ziemne. Podczas prac ziemnych wykonywane są wykopy, np. pod fundamenty budynku lub pod przyłącza prądowe. Wszystkie roboty ziemne muszą być wykonywane na podstawie projektu robót ziemnych, określającego między innymi zasady bezpieczeństwa.

Jak zabezpieczyć wykopy budowlane?

zabezpieczenie wykopów budowlanychW branży budowlanej dochodzi do największej ilości wypadków podczas pracy. Przed przystąpieniem do pracy osoby, które będą wykonywały wykopy powinny zostać zapoznane z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót i instruktażem stanowiskowym. W przypadku głębokich wykopów trzeba posiadać wiedzę o warunkach geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych terenu, a także o obiektach sąsiadujących w bliskiej odległości od budowy. Dobrze zaprojektowane i przeprowadzone prace nie mogą mieć negatywnego wpływu na teren na którym pracujemy oraz na tereny sąsiadujące. Bardzo istotnym elementem przy wykopach jest zabezpieczenie ścian przed osuwaniem się ziemi. Zabezpieczenie wykopów budowlanych może odbywać się poprzez zastosowanie np. obudowy berlińskiej. Polega to na ustawieniu ścianki z pali, które są rozstawione w określony sposób. Pomiędzy palami najczęściej umieszczane są drewniane bale. Cała konstrukcja przenosi obciążenie w postaci parcia gruntu i jest najczęściej jako obudowa tymczasowa. Doskonale zabezpiecza strome ściany głębokiego wykopu.

Odpowiednie zabezpieczenie wykopów budowlanych uchroni pracujące przy nim osoby przed takimi zagrożeniami jak np. zasypanie w wyniku zawalenia się ścian, obsunięcia ziemi z krawędzi wykopu, czy spadanie brył i kamieni do wykopu. Zdarzają się wypadki, nawet ciężkie w wykopach o głębokości zaledwie jednego metra. Dlatego tak ważna jest ochrona w wykopach.