Bezpieczeństwo podczas pracy na budowie, czyli odzież ochronna i ogrodzenia

Budownictwo zaliczane jest do tego rodzaju działalności, gdzie ryzyko zawodowe jest bardzo wysokie. Związane jest to ze specyfiką pracy oraz dużą ilością zagrożeń z niej wynikających. Poza wyżej wymienionymi czynnikami występują także czynniki uciążliwe czyli wymuszona pozycja ciała, przenoszenie ciężarów, stres. Najczęstsza przyczyna wypadków to uderzenie pracownika przez spadający przedmiot, wypadki z udziałem środków transportu oraz porażenie przez prąd elektryczny. W związku z występującymi zagrożeniami szczególnie ważne jest przestrzeganie przepisów BHP.

Zabezpieczenie budowy – ogrodzenia tymczasowe i budowlane

Najczęstsze wypadki w budownictwie spowodowane są:

 • czynnikami mechanicznymi (ruchome maszyny, środki transportu, ostre elementy, spadające przedmioty)
 • prądem elektrycznym
 • czynnikami fizycznymi takimi jak hałas, drgania mechaniczne, niska temperatura
 • czynnikami chemicznymi czyli rozpuszczalnikami, dymami z asfaltów, pyłami.

ogrodzenia tymczasoweBardzo ważne jest więc zapewnienie bezpieczeństwa na budowie także dla osób postronnych czyli na przykład przechodniów mijających teren budowy, w celu zabezpieczenia terenu budowy stosuje się ogrodzenia tymczasowe i budowlane. Teren budowy powinien być zabezpieczony przede wszystkim po to aby zabezpieczyć sprzęt na nim się znajdujący oraz prze wchodzeniem na teren budowy osób postronnych.

Najlepszym rozwiązaniem na zabezpieczenie trenu budowy jest siatka pleciona. Posłuży ona za ogrodzenie tymczasowe. Dobrze jest wybrać siatkę niezłej jakości pozwoli to na skuteczniejsze zabezpieczenie placu budowy . Jeśli natomiast chcemy aby plac budowy był zasłonięty powinniśmy zdecydować się na ogrodzenie budowlane z paneli. Koszty takiego ogrodzenia są wyższe niż siatka ale istnieje możliwość wypożyczenia ich.

Buty robocze stosowane w budownictwie

buty roboczeAby skutecznie zapobiegać wypadkom na budowach potrzebne jest także zastosowanie odzieży i obuwia ochronnego. Bardzo ważne są odpowiednio dobrane buty ochronne. Należy stosować je zawsze wtedy gdy pracownik ma do czynienia z substancjami żrącymi, wykonuje prace, które grożą urazami kończyn, oparzeniami, czy prace przy których kończyny dolne narażone są na przemoczenie. Buty ochronne powinny zapewniać odpowiednią ochronę przed zagrożeniami, umożliwiać wykonywanie czynności zawodowych na danym stanowisku, posiadać odpowiednie parametry dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika. Obuwie ochronne dzielimy na kilka typów ze względu na konstrukcję:

 • półbuty
 • trzewiki
 • buty
 • buty do kolan
 • buty z przedłużoną cholewką.

Natomiast zgodnie z przeznaczeniem na buty chroniące przed:

 • czynnikami chemicznymi
 • czynnikami biologicznymi
 • czynnikami termicznymi
 • porażeniem prądem.

Obuwie ochronne ma obowiązek dostarczyć nam nieodpłatnie pracodawca, powinno spełniać wymogi określone w kodeksie pracy i zgodne z warunkami BHP.

Rękawice robocze element odzieży ochronnej

rękawice roboczeKolejnym ważnym elementem stroju roboczego w budownictwie są rękawice ochronne. Rękawice należą do środków ochrony indywidualnej. Na rynku dostępny jest duży wybór rękawic ochronnych. Ważne jest aby były one profesjonalnie dobrane, każda bowiem służy do innego rodzaju pracy. Do wyrobu rękawic ochronnych stosuje się różnego typu materiały w zależności od wykonywanej przy ich użyciu pracy. Stosowane będą w związku z tym rękawice dziane odporne na przecięcia, rękawice ochronne skórzane. Są także dostępne rękawice ochronne wykonane z pierścieni skór metalowych. Rodzaj materiału zależy od rodzaju wykonywanej w nich pracy. Jedne zapewniają ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, inne chronią przed środkami chemicznymi, są też takie, które muszą być odporne na ścieranie oraz zimną lub gorącą temperaturę. Zakupu rękawic ochronnych warto dokonywać w profesjonalnych sklepach zaopatrujących w odzież ochronną. Mamy wtedy gwarancję zakupu odpowiednich rękawic ochronnych posiadających wszelkie parametry wymagane przepisami BHP. Rękawice ochronne powinny być dopasowane do dłoni użytkownika, dostępnych jest wiele rozmiarów i fasonów – jednopalcowe, dwupalcowe i pięciopalcowe.


Źródła:

Podsumowanie:

Branża budowlana jest jedną z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki. Z tego powodu jest ściśle regulowana normami budowlanymi, przepisami BHP oraz kontrolami inspektoratów, aby zminimalizować ryzyko wypadków. Praca na budowie jest objęta wysokim ryzykiem zawodowym z racji używania ciężkiego sprzętu, montażu sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, pracach na wysokości czy też substancjami chemicznymi o wysokim, niebezpiecznym dla zdrowia, stężeniu.